Hotărârea nr. 240/1998

CONSTITUIREA COMOSIEI DE NEGOCIERE PRETURI DE VANZARE SPATII CU ALTA DESTINATIE,CONFORM H.G 505/1998.

HOTĂRÂREA NR. 240

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 14 septembrie 1998,

Analizând adresa nr. ad. 21.711/1998 a R.A. RIAL prin care se propune aprobarea reprezentanţiilor R.A. RIAL în Comisia de negociere a preţurilor de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie,

Având în vedere prevederile art. 4 alin 4 din H.G. nr. 505/1998,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei pulbice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a preţurilor de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie decât accea de locuinţă, în următoarea componenţă;

a) din partea R.A.RIAL Braşov:

Doamna Carmen Ferghete - director economic

Doamna Doiniţa Păştină - şef birou tehnic

b) din partea Consiliului Local:

Domnul Gheorghe Paler - consilier local

Domnul Mihai Imbrea - consilier local

Domnul Nelu Prisecaru - consilier local

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

OCTAVIAN CĂPITANU