Hotărârea nr. 24/1998

APROBAREA ACORDARII DENUMIRILOR DE STRAZI IN MUN. BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 24

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 2381/1997 din 3 februarie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amanajarea Teritoriului cu privire la acordarea unor denumiri de străzi la două artere de circulaţie situate în zona Spitalului Judeţean Braşov, ce fac legătura între Calea Bucureşti şi str. Traian,

În temeiul art. 20 lit. "m1" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă acordarea denumirii de str. Octavian Augustus arterei situată pe latura Policlinicii şi str. Aurelian străzii amplasată pe latura Spitalului Judeţean.

ART.2. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL