Hotărârea nr. 239/1998

ORGANIZAREA FESTIVALULUI BERII,EDITIA 1998.

HOTĂRÂREA NR. 239

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 14 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. 20.434/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, văzândadresa nr. 20.434/1998 a AsociaţieiProducătorilor de Bere din România, S.C. AURORA S.A., privind organizarea Festivalului Naţional al Berii Braşov 1998, ediţia a VI-a,

Având în vedere adresa nr. T 18677/1998 a Direcţiei Arhitectură Urbanism,  

În temeiul art. 20, lit. "g", "o", "v" şi art. 28 din Legea administraţiei pulbice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă organizarea Festivalului Naţional al Berii Braşov 1998, ediţia a VI- a în perioada 29.09.1998 - 4.10.1998.

ART.2. Primăria Municipiului Braşov va participa la Festival în calitate de co-organizator, alături de Asociaţia Producătorilor de Bere din România şi S.C. Aurora S.A.

ART.3. Maniferstările ocazionate de desfăşurarea Festivalului Naţional al Berii - Braşov 1998 se vor desfăşura în intervalul de timp cuprins între orele 10.00 - 21.00, pe următoarele amplasamente:

 • Aleea de sub Tâmpa
 • Parcare Aro Palace
 • Platformă parcare magazinul STAR
 • Parcare str. După Ziduri (lângă Biblioteca G. Bariţiu)
 • Livada Poştei
 • Parcarea de la Rectorat

ART.4. Condiţiile de desfăşurare a Festivalului sunt:

 • organizatorii vor prezenta o scrisoare de garanţie bancară în valoare de 200 milioane lei;
 • pe toată durata Festivalului, salubrizarea amplasamentelor se va asigura zilnic, prin grija Asociaţiei Producătorilor de Bere din România şi S.C. Aurora S.A.;
 • vânzarea berii se va face numai în pahare de plastic de unică folosinţă;
 • aprovizionarea standurilor se va face munai cu autoutilitare cu greutatea maximă de 3,5 tone;
 • programul Festivalului va fi mediatizat;
 • amplasamentele vir fi amenajate gen Grădiniţă de Vară, dotate cu mobilier uşor (mese şi scaune din plastic, umbrele, baruri mobile, mochetă).

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

OCTAVIAN CĂPITANU