Hotărârea nr. 238/1998

REVOCAREA HCL NR.158/1995 SI 187/1996.

HOTĂRÂREA NR. 238

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 18.454/1998 al Serviciului Autorizări Construcţii, precum şi sesizările Asociaţiilor de locatarinr. 187, înregistrate sub numerele 18.227 şi 18.227/1998, prin care se propune schimbarea amplasamentului Bisericii Ortodoxe de stil vechi, din cartierul Răcădău, aprobat prin hotărârile mai sus-manţionate.

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei pulbice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se respinge propunerea de revocare a H.C.L. nr. 185/1995 şi H.C.L. nr. 187/1996.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU