Hotărârea nr. 237/1998

SCHIMBAREA DESTINATIEI UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA.

HOTĂRÂREA NR. 237

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 18.042/1998 al Direcţiei Patrimoniu Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind schimbarea destinaţiei decât aceea de locuinţă,

Având în vedere art. 7 din H.C.L. nr. 55/1996, republicată şi avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20 lit. "g"şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, după cum urmează:

Solicitant Micu Mircea: spaţiul din str. Grigoraş Dinicu nr. 2, suprafaţă 6 mp, din garaj în magazie;

Solicitant Şoimoşan Augustin: spaţiul din str. Carierei nr. 11, suprafaţă 10 mp, din garaj în magazie.

 

 

Nr. crt.

Solicitant

Adresă spaţiu str. nr.           

Destinaţia iniţială

Destinaţia aprobată

Suprafaţa în mp

1. Micu Mircea    Grogoraş Dinicu nr. 2

garaj

magazie

6

2. Şomoişan Augustin Carierei nr. 11

garaj

magazie

10

 

ART.2. Schimbarea destinaţiei spaţiilor menţionatela art.1 conduce automat la modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU