Hotărârea nr. 236/1998

INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND IMOBILUL DIN STR.CIOCARLIEI NR.1

HOTĂRÂREA NR. 236

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 13.176 din 24 iunie al Serviciului Strategie, Dezvoltarea şi Amenajarea Teritoriului, privind expertiza tehnică referitoare la evaluarea imobilului din Braşov str. Ciocârliei nr. 1,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Referitor la expertiza tehnică privind imobilul din str. Ciocârliei nr. 1, se însuşeşte puctul de vedre exprimat de către expert, cu condiţia menţinerii evaluării din prima etapă, respectiv suma de 30.852.600 lei şi a condiţiilor impuse de R.A. RIAL Braşov, prin adresa nr. 2686/1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU