Hotărârea nr. 234/1998

APROBARE PUZ - STR.FANARULUI - CARTIER BARTOLOMEU.

HOTĂRÂREA NR. 234

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul T 17.470 din 30 iulie al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind proiectul "P.U.Z - str. Fânarului - Cartier Bartolomeu" proiect nr. 4/1998, întocmit de arh. Ileana Filipescu şi având ca inişiatori S.C. Hidral Invest S.R.L., S.C. Brintex S.A., S.C. Dentaco S.R.L. şi Olescher H.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă proiectul P.U.Z. - str. Fânarului - Cartier Bartolomeu, proiect nr. 4/1998, întocmit de arhitect autorizat Ileana Filipescu şi având ca iniţiatori pe S.C. Hidral Invest S.R.L., S.C. Brintex S.A., S.C. Dentaco S.R.L. şi Olescher H.

ART.2. La actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Braşovse va prelua trama stradală propusă în prezentul P.U.Z.  în zona cuprinsă între str. Fânarului şi centura ocolitoare locală şi se va studia schimbarea categoriei străzi Eliade Rădulescu şi a prelungirii acesteia de la cat. III la cat. II, împreună cu creearea unei zone de interes urban la intersecţia cu str. Spicului.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU