Hotărârea nr. 233/1998

APROBARE PUD - DEPOZITE CU VANZARE STR.BAZALTULUI.

HOTĂRÂREA NR. 233

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul T 17.393 din 5 august 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind proiectul "P.U.D. - Depozite cu vânzare pe str. Bazaltului - Zona depozite Bartolomeu",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,republicată,

În temeiul art. 20 lit. m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă proiectul P.U.D. - depozite cu vânzare str. Bazaltului - zona Bartolomeu, proiect nr. 37/1998, întocmit de arhitect autorizat Nacu Maria şi având ca iniţiatori: S.C. Dip &Gip S.R.L. şi S.C. Meridian Secelean S.R.L..

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU