Hotărârea nr. 232/1998

APROBARE PUD STANA TURISTICA - POIANA BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 232

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul T 15.261 din 3 august 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind proiectul "P.U.D. - Stână Turistică - Poiana Braşov",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20 lit. m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă proiectul "P.U.D. Stână Turistică - Poiana Braşov, proiect nr. 2/1998, elaborat de arhitect autorizat Ileana Filipescu şi avănd ca beneficiar pe Pop Cornel, manager al S.C. Stână Turistică Poiana Braşov".

ART.2. Terenul necesar accesului în incinta Stânei Turistice va fi dobândit de către solicitant, prin tratare directă cu proprietarii acestui teren.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU