Hotărârea nr. 231/1998

AMANAREA REFERATULUI PRIVIND EXPERTIZA TEHNICA CALEA BUCURESTI NR.59.

HOTĂRÂREA NR. 231

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul T 17.631/31 iulie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului (Protecţia Mediului), privind privind expertiza tehnică prin care se propune ieşirea din indiviziune asupra imobilului din Calea Bucureşti nr. 59,

În temeiul art. 20 lit. g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se amână luarea unei decizii cu privire la însuşirea expertizei tehnice referitoare la imobilul din Calea Bucureşti nr. 59 din lipsă de cvorum.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU