Hotărârea nr. 230/1998

RESPINGERE PUD - AMPLASARE CHIOSC STR.ZIZINULUI NR.82.

HOTĂRÂREA NR. 230

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul T 13. 449/31 iulie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind lucrarea"P.U.D. pentru amplasare chioşc str. Zizinului nr. 82 Braşov",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20 lit. m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Nu se aprobă lucrarea P.U.D. de amplasare chioşc pe str. Zizinului nr. 82 Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU