Hotărârea nr. 23/1998

APROBAREA P.U.D. AMPLASAREA CLADIRE BISERICA ORTODOXA ROMANA IN HRAMUL "INVIEREA DOMNULUI"

HOTÃRÂREA NR. 23

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 746/1998 al Serviciului Autorizări Construcţii,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 republicată,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/01991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă P.U.D. - Amplasare clădire biserică ortodoxă română în hramul "Învierea Domnului" conform Proiectului nr. 4/1997 al S.C. "ALFRED PROIECT" Braşov, pe terenul cu nr. top. 13086/2/2 - C.F. 1 în suprafaţa de 1383,0 mp concesionat Parohiei Ortodoxe Române "Braşovul Vechi I şi II, pe terenul situat lângă intrarea în cimitirul Şprenghi, pe str. Mărăşeşti. La poziţionarea exactă a construcţiei se va respecta cu stricteţe condiţia din avizul nr. 291/20 mai 1997 al Companiei Apa.

ART.2. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL