Hotărârea nr. 229/1998

RESPINGEREA PUZ - STUPINI - ZONA GARII BRASOV.

HOTĂRÂRE NR. 229

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. T 16.657 din 29 iulie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind  proiectul "Plan Urbaistic Zonal - Stupini - Zona Gării - Braşov",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20 lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă proiectul Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Stupini - Zona Gării Braşov, proiect nr. 34.069/1998, elaborat de S.C. Proiect Braşov S.A. şi având ca iniţiator M.S.A. Consulting Group S.A. Bucureşti, recomandându-se propunerea spre aprobare a unui alt amplasament.

ART.2. În planşa de zonare funcţională a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Braşov, zona studiată în P.U.Z. se va modifica 

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU