Hotărârea nr. 227/1998

APROBARE PUD CASA DE LOCUIT - CALEA POIENII

HOTĂRÂRE NR. 227

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. T 10.859 din 12 august 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind "P.U.D. - casă de locuit pe Calea Poienii (lângă Belvedere)",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20 lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă proiectul "P.U.D. - Casă de locuit sezonieră pe Calea Poienii (lângă Belvedere), proiect nr. 67/1997, elaborat de S.C. Business Project S.R.L., la comanda fa. Enescu Cătălin şi Rodica".

ART.2. În faza următoare de proiectare se vor include condiţiile şi elementele indicate prin avizul sanitar şi avizul Agenţiei de Protecţie a Mediului Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU