HOTĂRÂRE NR. 226

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 10.397 din 1 iunie 1998 completat cu referatul nr. ad. 10.397/13 august 1998 al Serviciului Strategie şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea lucrării "P.U.D. - sediu firmă şi hale prestări servicii" în Cartierul Stupini, Şoseaua Feldioarei, al cărui beneficiar este S.C. Agetaps Trans S.R.L.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20 lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Sediu de firmă în cartierul Stupini, Şoseaua Feldioarei.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU