Hotărârea nr. 225/1998

AVIZAREA REALIZARII UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI BISERICA EVANGHELICA CA BARTOLOMEU BRASOV.

HOTĂRÂRE NR. 225

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 15.404/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare imobile, privind avizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi Biserica Evanghelică Bartolomeu Braşov,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi Biserica Evanghelică Bartolomeu Braşov, aşa cum a fost el stabilit în Decizia Consiliului Popular al Judeţului Braşov nr. 6954/2.08.1989, anexă la prezenta hotărâre, schimbul realizâdu-se în vederea lărgirii şi modernizării străzii Pictor Andreescu.

ART.2. Evaluarea şi identificarea terenurilor ce fac obiectul schimbului se va face pe bază de expertiză tehnică, care va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU