Hotărârea nr. 223/1998

INCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN BRASOV, STR.ARMATA ROMANA NR.14 CATRE BULARCA AUREL SI KATO ELISABETA.

HOTĂRÂRE NR. 223

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 17.637/1998 al Direcţiei Patrimoniu,Serviciul Evidenţă şi Administrare imobile, privind închirierea spaţiului situat în Braşov, str. Armata Română nr. 14 şi vizând avizul dat de comisia de specialitate constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art. 5,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se închiriează direct spaţiul situat în Braşov, str. Armata Română nr. 14, în suprafaţă de 49,51 mp, cu destinaţia "Atelier curăţătorie", către Bularca Aurel şi Kato Elisabeta.

ART.2. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilităţi de prelungire, conform H.C.L. nr. 55/1996 , republicată.

ART.3. Preţul închirierii este cel stabilit prin hotărâri ale Consiliului Judeţean, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă. 

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU