Hotărârea nr. 222/1998

CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI INSCRIS IN CF NR.32222/9 CU NR.TOP 13101/1/1/1

HOTĂRÂREA NR. 222

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. ad. 29.543/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi H.C.L. nr. 37/1998,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, 

Hotărăşte:

ART.1. Se amână scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării terenului înscris în C.F. nr. 32222/9 cu nr. top. 13101/1/1/1, în suprafaţă de 10,400 mp, în scopul refacerii documentaţiei, având ca preţ 50 USD/mp, conform art. 14 din Legea urbanismului nr. 50/1991, republicată.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU