Hotărârea nr. 22/1998

RESPINGEREA ATRIBUIRII DENUMIRILOR DE STRAZI PROPUSE PRIN REFERARTUL 8874/1998

HOTÃRÂREA NR. 22

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 8874/3 februarie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului  cu privire la acordarea unor denumiri de străzi pentru parcela C.F.R. - iştilor din Calea Bucureşti;

În temeiul art. 20, lit. "m1" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă atribuirea denumirilor de străzi propuse de Serviciul Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului prin referatul nr. 8874/1998 pentru parcelarea C.F.R.- iştilor din Calea Bucureşti întrucât cele 4 propuneri nu au nimic în comun.

ART.2. Serviciul Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului va întocmi un nou referat cu alte propuneri de denumiri destrăzi pentru zona în cauză, ce va fi supus  aprobării Consiliului Local într-o şedinţă viitoare.

ART.3. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL