Hotărârea nr. 218/1998

CONSTRUIREA UNUI REFUGIU DE CALATORI DOTAT CU SPATII COMERCIALE.

HOTĂRÂRE NR. 218

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 19.175/17 iulie 1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Ocupare Locuri Publice, prin care se propunescoaterea la licitaţie publică a Staţiei RAT de pe strada 13 Decembrie (capăt de linie Rulmentul), 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea construirii unui refugiu de călători dotat cu spaţii comerciale, pe str. 13 Decembrie - cap linie RAT - Rulmentul.

ART.2. Caietul de sarcini privind scoaterea la licitaţie publică a terenului de la adresa de mai sus va fi înaintat spre aprobare plenului Consiliului Local.

ART.3. Construcţia va fi edificată cu respectarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - cap linie Rulmentul şi în baza unui proiect de detaliu aprobat de Comisia de arhitectură a Primăriei Municipiului Braşov. Din suprafaţa totală a construcţiei 70% va fi de utilitate publică şi va intra în patrimoniul Municipiului.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU