Hotărârea nr. 214/1998

RESPINGEREA CERERII DE ESALONARE LA PLATA A D-NEI GOLOGAN MARCELA.

HOTĂRÂRE NR. 214

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 18.153/16 iulie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a impozitului forfetar, în sumă de 1.422.222 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de doamna Gologan Marcela,

Având în vedere prevederile art. 35 din O.G. nr. 53/1997 şi art. 30 din O.G. nr. 85/1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge eşalonarea la plată a impozitului forfetar, în sumă de 1.422.222 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de doamna Gologan Marcela, domiciliată în Braşov, str. Cloşca nr. 27, bl. 3, ap. 20.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU