Hotărârea nr. 213/1998

RESPINGEREA CERERII DE ESALONARE LA PLATA A D-NEI MARLENE VIORICA.

HOTĂRÂRE NR. 213

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 18.039/20 iulie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a impozitului forfetar, în sumă de 2.000.000 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de doamna Malene Viorica,

Având în vedere prevederile art. 35 din O.G. nr. 53/1997 şi art. 30 din O.G. nr. 85/1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge eşalonarea la plată a impozitului forfetar, în sumă de 2.000.000 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de doamna Melena Viorica, domiciliată în Braşov, str. Avram Iancu nr. 95.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU