Hotărârea nr. 208/1998

RESPINGEREA CERERII DE ESALONARE LA PLATA A D-LUI BLAJ ALEXANDRU.

HOTĂRÂRE NR. 208

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 18.357/20 iulie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a impozitului forfetar, în sumă de 2.132.618 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de domnul Blaj Alexandru,

Având în vedere prevederile art. 35 din O.G. nr. 53/1997 şi art. 30 din O.G. nr. 85/1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge eşalonarea la plată a impozitului forfetar, în sumă de 2.132.618 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de domnul Blaj Alenadru, domiciliat în Braşov, str. Mircea cel Bătrân nr. 47, bl. 37, sc. A, ap. 41.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU