Hotărârea nr. 204/1998

RESPINGEREA CERERII DE ESALONARE LA PLATA A D-LUI BANCIU NICOLAE DANUT.

HOTĂRÂRE NR. 204

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 19.374/3 august 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a impozitului pe venit, în sumă de 960.000 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de domnul Banciu Nicolae Dănuţ,

Având în vedere prevederile art. 35 din O.G. nr. 53/19987 şi art. 30 din O.G. nr. 85/1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge eşalonarea la plată a impozitului pe venit, în sumă de 960.000 lei, în patru rate lunare, âncepând cu luna septembrie 1998, datorat de domnul Banciu Nicolae Dănuţ, domiciliat în Braşov, str. Prunului nr. 34, bl. 3, sc. D, ap. 12.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU