Hotărârea nr. 203/1998

RESPINGEREA CERERII DE ESALONARE LA PLATA A D-LUI PATRU ION.

HOTĂRÂRE NR. 203

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 19.373/3 august 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a impozitului pe teren, în sumă de 2.625.000 lei, în patru rate începând cu luna septembrie 1998, datorat de domnul Pătru Ion,

Având în vedere prevederile art. 35 din O.G. nr. 53/1997 şi art. 49 din Legea nr. 27/1994, republicată,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. nr. 69/1991 a administraţie publică locală, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge eşalonarea la plată a impozitului pe teren, în sumă de 2.625.000 lei, în patru rate lunare, începând cu luna septembrie 1998, datorat de domnul Pătru Ion, domiciliat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 36.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU