Hotărârea nr. 201/1998

EVALUAREA OFERTEI "LUMEN CRISTI" - ROM A - ITALIA, PRIVIND UN POSIBIL IMPRUMUT PUBLIC.

HOTĂRÂREA NR. 201

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatele cu nr. T 17.313/27 iulie 1998 al viceprimarului Corneliu Zota, precum şi referatul Serviciului Contencios nr. ad. 19.754/5 august 1998 şi al Direcţiei Economice nr. ad. 19.754/12 august 1998, cu privire la contractarea unui împrumut în valoare de 150 milioane lei,

Având în vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 69/1991,republicată, ale Legii nr. 72/1996 a finanţelor publice, art. 14, alin. 2, art. 64, alin. 4, precum şi prevederile art. 5 din Ordonanţa nr. 12/1993 şi art. 2.9. şi 2.10. din H.G. nr. 63/1994,

În temeiul art.20, lit. "e" din Legea administraţiei publice locale, nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se amână luarea unei decizii privind finanţarea unor proiecte de interes comunitar de către O.N.U. prin intermediul Fundaţiei "Lumen Christi" - Roma - Italia, până la obţinerea unor date privitoare la bonitatea internaţională a acestei fundaţii.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU