Hotărârea nr. 200/1998

INCETARE FACILITATI ACORDATE CONCESIONARILOR DIN CENTRUL CIVIC CU PRIVIRE LA PLATA TAXEI DE CONCESIUNE, REDUSE PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR.

HOTĂRÂREA NR. 200

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Aanalizând referatul nr. 19.340 din 11 august 1998 al Direcţiei Economice - Serviciul Valorificarea Patrimoniului prin care se propune încetarea facilităţilor acordate concesionarilor din Centrul Civic prin H.C.L. nr. 1/1995şi adresa nr. 25.220/1992/1993 cu privire la plata taxei de concesiune reduse pe perioada execuţiei lucrărilor,

Având în vedere şi măsura impusă prin raportul intermediar,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Începând cu data de 1 ianuarie 1999 se revocă art.8 din anexă la H.C.L. nr. 1/1995.

ART.2. Începând cu anul 1999 este obligatorie plata integrală a taxei de concesiune datorată de către concesionarii din Centru Civic.

ART.3. Se aprobă eşalonarea lunară proporţională a datoriri existente la 31 decembrie 1998, cauzată de reproducerea prevăzută în H.C.L. nr. 1/1995 la art. 8 din anexă, până la 31 decembrie 1999.

ART.4. Începând cu anul 1999, Consiliul Local al Municipiului Braşov  va asigura fondurile necesare pentru executarea lucrărilor aferente la data aprobării listei de investiţii pe anul 1999.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU