Hotărârea nr. 198/1998

APROBAREA PLARII COTIZATIEI CATRE ASOCIATIA IMPOTRIVA CRIMINALITATII.

HOTĂRÂREA NR. 198

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 20.539/1998 al Direcţiei Administraţie Publică Locală şi avizul Direcţiei Economice prin care se propune stabilirea sumei ce urmează a fi plătită ca şi cotizaţie de către Municipiul Braşov ca urmare a aderării la Asociaţia împotriva Criminalităţii,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 142/1998,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale, nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă plata sumei de 2 milioane lei către Asociaţia împotriva Criminalităţii, reprezentând cotizaţia aferentă anului 1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU