Hotărârea nr. 197/1998

APROBAREA PLATII DIN BUGETUL LOCAL A ABONAMENTELOR RAT PENTRU STUDENTII DIN REPUBLICA MOLDOVA.

HOTĂRÂREA NR. 197

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 18.893/22.07.1998 al Direcţiei Economice - Serviciul Valorificarea Patrimoniului, prin care se propune aprobarea plăţii din bugetul local a abonamentelor R.A.T., pe o linie, în valoare de 1.500.000 lei, pentru studenţii din Republica Moldovă care fac practica la Braşov,

Având în vedere adresa Universităţii "Transilvania" înregistrată sub numărul 18.893/14.07.1998,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale, nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă plata din bugetul local a abonamentelor R.A.T. pe o linie în valoare de 1.500.000 lei, pentru studenţii din Republica Moldova care fac practică la Universitatea "Transilvania" Braşov, în perioada 01-23.09.1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU