Hotărârea nr. 195/1998

PARTICIPAREA PRIMARIEI BRASOV IN CALITATE DE COORGANIZATOR LA CEL DE-AL 5-LEA "SIMPOZION ROMANO-AMERICAN DE PEDIATRIE" PRECUM SI ALOCAREA DE CREDITE DIN BUGETUL LOCAL IN VEDEREA ORGANIZARII UNEI MESE FESTIVE.

HOTĂRÂREA NR. 195

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 20.714/13.08.1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune participarea Primăriei Braşov în calitate de coorganizator la cel de-al V-lea "Simpozion romano-american de pediatrie" precum şi alocarea de credite din bugetul local în vederea organizării unei mese festive,

În temeiul art. 20, lit. "o" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă participarea Primăriei Braşov în calitate de coorganizator la ce de-al V-lea "Simpozion româno-american de pediatrie", organizat în perioada 9-11 octombrie 1998.

ART.2. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 28.000 mii lei în vederea organizării unei mese festive, prin suplimentarea creditelor bugetare alocate Spitalului de Pediatrie.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU