Hotărârea nr. 194/1998

AMANAREA ACORDARII DE GRATUITATI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN IN CAZUL PENSIONARILOR CE AU IMPLINIT VARSTA DE 70 DE ANI.

HOTĂRÂREA NR. 194

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 8.183/1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune acordareade gratuităţi pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov, pentru pensionarii care au împlinit vârsta de 70 de ani şi pentru pensionarii care au pensii până 600.000 lei,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se amână adoptarea unei hotărâri privind transportul gratuit pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov, pentru pensionarii care au împlinit vârsta de 70 de ani, precum şi pensionarii care au pensii până la 600.000 lei, până la aprobarea bugetului rectificat pe anul 1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU