Hotărârea nr. 191/1998

INDEXAREA COEFICIENTULUI DE IERARHIZARE.

HOTĂRÂREA NR. 191

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 30 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 19.325/29 iulie 1998 al Direcţiei Economice prin care se propune indexarea coeficientului de ierarhizare a salariilor de bază 1.000 aprobat de H.C.L. nr. 29/1997, prevederilor art. 1 din H.G. nr. 208/1998 cu privire la stabilirea creşterilor salariale în raport cu evoluţia indicelui preţurilor de consum, respectiv prin creşteri procentuale lunare,

Având în vedere prevederile H.G. nr.  208/1998, H.C.L. nr. 142/1997 şi H.C.L.  nr. 291/1997,

În temeiul art.  20, lit. "e" şi 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale , republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă indexarea coeficientului de ierarhizare a salariilor de bază 1.000 stabilit conform H.C.L. nr. 291/1997 în sumă de 9000.000 lei prin creşteri procentuale lunare în conformitate cu art.1 din H.G. nr. 208/1998.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION POPESCU TOPOLOG