Hotărârea nr. 190/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE REORGANIZARE A R.A. TERMO BRASOV IN FORMA PROPUSA DE REGIE PRIN DOCUMENTATIA PREZENTATA IN SEDINTA DIN 30 IULIE 1998.

HOTĂRÂREA NR. 190

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 30 iulie 1998,

Analizând documentaţia depusă de R.A. Termo înregistrată sub numărul prin care se propune transformarea R.A. Termo în societate comercială pe acţiuni,

Având în vedere lipsa cadrului legislativ adecvat şi anume Legea patrimoniului şi Legea concesiunii,

Având în vedere prevederile O.G.U. nr. 30/1997 modificată şi aprobată prin Legea nr. 207/1997,

Având în vedere O.G. nr. 88/1997,

În temeiul art.  20, lit. "g"şi 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de transformare a R.A. Termo Braşov în forma propusă de regie prin documentaţia prezentată în şedinţa din 30 iulie 1998.

ART.2. Până la data de 1 septembrie 1998 R.A. Termo va prezenta o nouă variantă de reorganizare care să aibă la bază principiul descentralizării. La întocmirea documentaţiei se va avea în vedere atât refacerea componenţei capitalului social, cât şi a obiectului de activitate.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION POPESCU TOPOLOG