Hotărârea nr. 189/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE TRANSFORMARE A R.A. RIAL BRASOV IN SOCIETATE COMERCIALA.

HOTĂRÂREA NR. 189

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 30 iulie 1998,

Analizând documentaţia depusă de R.A. RIAL Braşov prin care se propune transformarea regiei în societate comercială pe acţiuni,

Având în vedere prevederile O.G.U. nr. 30/1997 modificată şi aprobată prin Legea nr. 207/1997,

Având în vedere lipsa cadrului legislativ adecvat şi anume Legea patrimoniului şi Legea concesiunii,

Având în vedere O.G. nr. 88/1997,

În temeiul art.  20, lit. "g"şi 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de transformare a R.A. RIAL în societatea comercială pe acţiuni, până la apariţia legislaţiei privind patrimoniul şi concesiunile.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION POPESCU TOPOLOG