Hotărârea nr. 188/1998

REVOCAREA HCL NR.31/`3 MARTIE 1997, MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.58/30 MARTIE 1998 CU PRIVIRE LA PROGRAMUL PHARE SESAM.

HOTĂRÂREA NR. 188

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 19.368/ 1998 al  Direcţiei Administraţie Publică Locală,

Având în vedere că, Consiliul Local contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi de asistenţă socială, asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local,

În temeiul art. 20, lit. "r", "s" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se revocă H.C.L. nr. 31/13 martie 1997 privind Convenţia de parteneriat a Municipiului Braşov cu Asociaţia Filantropică Medical Creştină Cristiana Braşov şi Radio - televiziunea Braşov.

ART.2. Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 58/30 martie 1998 astfel:

"Se aprobă încheierea unei Convenţii de parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia Spero - Bene, în cadrul Programului UE PHARE SESAM, pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri".

ART.3. Se aprobă reatribuirea a doi asistenţi sociali în cadrul biroului de protecţie socială, din semestrul al doilea  al proiectului, începând cu data de 1 ianuarie 1999.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI

HOTĂRÂREA NR. 58/1998

republicată conform H.C.L. nr. 188/1998

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul Direcţiei Economice prin care se propune colaborarea cu Asociaţia Spero - Bene în cadrul Programului UE PHARE SESAM,

Având în vedere prevederile art. 2, lit. "f", art. 3 şi art. 12 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 188/1998,

În temeiul art. 20, lit. "a", "s" şi "r" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.575 ECU/lună (respectiv 14.000.000 lei/lună) pentru achiziţionarea de hrană destinată cazurilor sociale care nu pot beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social, dar au dreptul să primească hrană proaspătă.

ART.2. Se aprobă încheierea unei Convenţii de parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia "Spero - Bene" în cadrul Programului UE PHARE SESAM, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ART.3. Se aprobă participarea Municipiului Braşov alături de semnatarii Convenţiei parteneriale la licitaţia organizată de Programul UE PHARE SESAM în vederea obţinerii de fonduri pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în Convenţie.

ART.4. La data terminării finanţării de către PHARE (1 iulie 1999), Municipiul Braşov  va continua programul conform prevederilor legale în vigoare la aceea dată.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI