Hotărârea nr. 187/1998

SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE INTARZIERE DATORATE DE BRATUCU NECULAI.

HOTĂRÂREA NR. 187

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 17.446/3 iulie 1998 al  Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea scutirii la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit în suma de 483.887 lei, datorate de domnul Brătucu Neculai,

Având în vedere prevederile art. 38 din O.G. nr. 53/1997 şi art. 30 din O.G. nr. 85/1997,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scutirea la plată a majorităţilor de întârziere aferente impozitului pe venit în sumă de 483.887 lei, datorate de Brătucu Neculai, domiciliat în Braşov str. Măcin nr. 4B.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI