Hotărârea nr. 186/1998

AVIZAREA PROCEDURII DE LICHIDARE A S.C. "ANGROSS COM - SERVICE" S.A

HOTĂRÂREA NR. 186

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. ad. 16.664/1998 al Direcţiei Economice prin care se propune avizarea iniţieirii procedurii de lichidare a S.C. "Angross Com - Service" S.A. Braşov,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 15/1997 şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 58/1991,

În conformitate cu Legea nr. 64/1995 privind lichidarea judiciară, precum şi a Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează iniţierea procedurii de lichidare a S.C. "Angross Com - Service" S.A. Braşov, în condiţiile legii.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov, Fondul Proprietăţii de Stat şi S.C. "Angross Com - Service" S.A. Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI