Hotărârea nr. 184/1998

RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND RESTITUIREA UNUI TEREN.

HOTĂRÂREA NR. 184

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 13.365/ 7 iulie 1998 al Serviciul Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului  privind expertiză tehnică prin care se propune restituirea unui teren din str. Aurel Vlaicu nr. 88,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte punctul de vedere exprimat prin expertiza tehnică cu privire la restituirea terenului expropriat, situat în Braşov str. Aurel Vlaicu nr. 88.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI