Hotărârea nr. 183/1998

RESPINGEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND IMOBILUL DIN STR.LUNGA NR.225

HOTĂRÂREA NR. 183

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 11.560 din 9 iunie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului cu privire la dosarul de expertiză pentru ieşirea din indiviziune - imobil situat în Braşov str. Lungă nr. 225,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se însuşeşte raportul de expertiză tehnică întocmit de ing. Climovici Lucian, privind imobilul  din Braşov str. Lungă nr. 225, întrucât nu se încadrează în normele de arhitectură şi construcţii cu privire la noţiunea de locuinţă şi a H.G. nr. 225/1996 art. 25, 26 şi 30.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI