Hotărârea nr. 182/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE REDUCERE A TAXELOR PENTRU OCUPAREA LOCURILOR PUBLICE NEAMENAJATE.

HOTĂRÂREA NR. 182

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 13.365/1998 al Serviciul Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu privind reducerea taxelor de ocupare a locurilor publice cu terase pentru alimentaţie publică,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă reducerea taxelor cu 50% de la 5.000 la 2.500 lei/mp/zi, pentru ocuparea locurilor publice neamenajate cu terase de vară situate în faţa unităţilor de alimentaţie publică.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI