Hotărârea nr. 181/1998

RESPINGEREA PROPUNERII UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI DL. CACIULA MIHAI.

HOTĂRÂREA NR. 181

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 10.716/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind realizarea unui schimb de terenuri între municipiul Braşov şi domnul Căciulă Mihai,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi domnul Căciulă, domiciliat în Braşov str. Metalurgiştilor nr. 5.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI