Hotărârea nr. 18/1998

APROBAREA DOCUMENTATIEI "AMPLASAMENT COPERTINE TONETE VANZARE PRESA" ZONA GARII BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 18

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 33.895 din 14 noiembrie 1997 al Serviciului de Urbanism şi Arhitectură, privind lucrarea "Copertine tonete vânzare presă zona Gării Braşov".

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, lit. "m" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă documentaţia "Amplasament tonete vânzare presă zona Gării Braşov".

ART.2. Amplasamentele vor fi scoase la lictaţie pe baza caietelor de sarcini întocmite de executiv şi aprobate de Consiliul Local.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ