Hotărârea nr. 179/1998

AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI APOSTU TITI SI APOSTU ZOICA.

HOTĂRÂREA NR. 179

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 17.461/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, cu privire la realizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi Apostu Titi şi Apostu Zoica,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă realizarea schimbului între Municipiul Braşov, proprietar al terenului situat în Braşov str. Ciceu, identificat conform schiţei anexă, în suprafaţă de 250 mp şi cel al petenţilor Apostu Titi şi Apostu Zoica.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI