Hotărârea nr. 178/1998

AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI.

HOTĂRÂREA NR. 178

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 14.448/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, cu privire la avizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov (str. Cânepii nr. 8A) şi doamna Serediuc Eugenia, 

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se avizează schimbul de terenuri între municipiul Braşov şi doamna Serediuc Eugenia, terenuri situate în Braşov str. Cânepii nr. 8A şi respectiv str. Cizmeşti nr. 1.

ART.2. Direcţia Patrimoniu va inventaria toate terenurile disponibile din Municipiul Braşov, precum şi toate solicitările adresate Primăriei Braşov în vederea unor schimburi de terenuri. 

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI