Hotărârea nr. 175/1998

SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI DIN STR.ANTON PANN NR.13

HOTĂRÂREA NR. 175

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 34.226/ 1997 al Direcţiei Patrimoniu privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Braşov, str. Anton Pann nr. 13 din spaţiul cu altă destinaţie în locuinţă de serviciu,

Având în vedere prevederile art. 7 din H.C.L. nr. 55/1996 republicată şi tânând cont de avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20, lit. "g" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiu în Braşov str. Anton Pann nr. 13, în suprafaţă de 22,69 mp, din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în locuinţă de serviciu, pentru S.C. COOP Alexandra S.A.

ART.2. Schimbarea destinaţiei spaţiului menţionat la art. 1 conduce automat la modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI