Hotărârea nr. 174/1998

AMPLASARE ANSAMBLURI CEAS - PANOU PUBLICITAR.

HOTĂRÂREA NR. 174

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul  Direcţiei Patrimoniu nr. 11.396/1998 al, privind înlocuirea ceasurilor publice existente, cu ansambluri ceasuri-panouri publicitare,

Având în vedere prevederile Legiinr. 69/1991, a administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a 22 terenuri, pentru amplasare ansambluri ceas-panou publicitar, confor anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Caietul de sarcini aferent acestei licitaţii va fi supus aprobării Consiliului Local.

ART.3. Agenţii economici ce îşi vor adjudeca licitaţia vor avea obligaţia instalării ansamblurilor ceas-panou publicitar în termen de 90 de zile de la adjudecarea licitaţiei, cu respctarea Legii nr. 50/1991 (republicată) şi vor achita taxele prevăzute de lege pentru publicitatea făcută în folos propiru sau pentru terţi.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI

TABEL

cu codificarea ceasurilor publice din factura ROMTELECOM

1.    0016 FN                   Poarta Schei intersecţie str. Prundului

2.    0017 FN                   str. Prundului - Piaţa Unirii

3.    0018 FN                   Piaţa Centrală magazin STAR

4.    0019 FN                   str. Mihai Viteazul - Pompieri

5.    0021 FN                   str. Aurel Vlaicu intersecţie b-dul Griviţei

6.    0022 FN                   str. Avram Iancu Autogara II 

7.    0024 FN                   str. Iuliu Maniu intersecţie str. Castanilor

8.    0025 FN                   str. Lungă intersecţie str. Stadionului

9.    0026 FN                   str. 13 Decembrie intersecţie b-dul Gării

10.  0028 FN                   str. Lungă intersecţie str. Memorandului

11.  0030 FN                   str. Uranus colţ b-dul Saturn

12.  0033 FN                   str. Zizinului colţ b-dul Saturn

13.  0035 FN                   b-dul Saturn cap linie tramvai - Policlinică

14.  0038 FN                   Calea Bucureşti - str. Toamnei

15.  0039 FN                   Calea Bucureşti - str. Zizinului

16.  0036 FN                    b-dul 15 Noiembrie - Patria

17.  0290 FN                    str. Mureşenilor

18.  0291 FN                    b-dul Eroilor - Teatrul Dramatic

19. 0292 FN                     str. Iuliu Maniu - str. Al. I. Cuza

20. Modarom