Hotărârea nr. 173/1998

SCOATEREA LA LICITATIE A TERENULUI OCUPAT DE U.S.C. BAZAR GARA.

HOTĂRÂREA NR. 173

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 16.091/5 iunie 1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Ocupare Locuri Publice, prin care se propune asocierea cu U.S.C. Bazar Gară, pentru terenul din Braşov, b-dul Gării (Bazar Gară),

În temeiul art. 20, lit. "g" din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a terenului ocupat de U.S.C. Bazar Gară, în suprafaţă de 1.620 mp, aferent bazarului Gară Călători, cu respectarea H.C.L. nr. 100/25 mai 1998.

ART.2. Direcţia Patrimoniu va întocmi în termen de 3 luni documentaţia necesară organizării şi desfăşurării licitaţiei, care va fi aprobată de Consiliul Local.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI