Hotărârea nr. 171/1998

SCHIMBAREA DESTINATIEI UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA.

HOTĂRÂREA NR. 171

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 12.627/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile din Direcţia Patrimoniu,

Având în vedere  art. 7 din H.C.U. nr. 55/1996, republicată, şi ţinând cont de avizul dat de comisia de specialitate, 

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă schimbarea spaţiilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Adresă spaţiu

Destinaţia iniţială

Destinaţia aprobată

Suprafaţă spaţiu (mp)

1.

Poarta Şchei 17

depozit

locuinţă

24,80

2.

V. Alcsandri 33

alimentaţie publică

anexă la locuinţă

67,08

ART.2. Schimbarea destinaţiei spaţiilor menţionate la art.1 conduce la modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducrerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI