Hotărârea nr. 170/1998

RESPINGEREA PROPUNERII DE ACORDARE A TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE" AL MUNICIPIULUI BRASOV D-NEI CARMEN DOBRESCU SI D-LUI ILARION IONESCU GALATI.

HOTĂRÂREA NR. 170

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 iulie 1998,

Analizând referatul nr. 18.955 din 14 iulie 1998 al Serviciului Protocol prin care se solicită rediscutarea atribuirii titlului de "Cetăţean de Onoare" doamnei Carmen Dobrescu şi domnului Ilarion - Ionescu Galaţi,

În temeiul art. 20, lit. "u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare" doamnei Carmen Dobrescu şi domnului Ilarion Inonescu - Galaţi.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducrerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ION SORICI