Hotărârea nr. 17/1998

ACORDAREA DE DENUMIRI STRAZI ZONEI P.U.Z. CALEA BUCURESTI

HOTÃRÂREA NR. 17

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 47.193/1997 din 3 februarie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, prin care se propune acordarea denumirilor de străzi pentru P.U.Z. Calea Bucureşti - Saturn - C.F. Braşov-Bucureşti;

În temeiul art. 20 lit. "m1" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă acordarea denumirilor de străzi zonei P.U.Z. Calea Bucureşti, după cum urmează:

A. Str. BOBANCU ŞTEFAN (1864-1940) - publicist;

B. Str. BOLOGA VALERIU-LUCIAN  (1892-1971) - medic prof.;

C. Str. MESCHENDORFER HARALD (1960-1984) - grafician;

D. Str. MIŞU FOTINO - actor;

E. Str.VICTOR JINGA - istoric;

F. Str. IONESCU CRUM - sportiv;

G. Str. HEDWIG JOHAN LUKAS (1802-1879);

H. Str. LEITER ARTUR - pictor;

I. Str. LAPEDATU ALEX. ION (1876-1950) - istoric;

J. Str. APRILY LAJOS (1887-1967) - poet, traducător;

K. Str. TEMPEA RADU (1768-1824) - poet;

L. Str. ORGHIDAN RADU (1797-1862) - negustor;

M. Str. PANTU C. IOAN (1860-1927) - economist;

N. Str. MUNTEANU GAVRIL (1819-1869);

O. Str. SICIU SIBIANU MIRCEA (1889)

ART.2. Ziarul "Primăria Municipiului Braşov" va publica în paginile date referitoare la viaţa şi activitatea desfăşurată de personalităţile ale căror nume au fost atribuite străzilor din Municipiul Braşov

ART.3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ